Отримання конкретної группи узгодження

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTPS GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTPS запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/agreement_group?agreement_group_id=301

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

agreement_group_id - ID групи узгодження (groupId)

JSON-параметри в тілі HTTPS запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді методу API (об’єкт AgreementGroup).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта AgreementGroup

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт AgreementGroup

users

ArrayList<User_>

масив об’єктів; дані користувачів

groupID

long

ID групи узгодження

companyID

long

ID компанії

company

Company_

об’єкт; дані компанії

groupName

String

назва групи узгодження

comment

String

коментар

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

{
 "users": [
  {
   "userId": 683,
   "accountId": 423,
   "email": "willnotgotomumbai@gmail.com",
   "isOwner": 1,
   "isCaptcha": 1,
   "fio": "Гаврилюк Татьяна",
   "companies": [],
   "status": 1,
   "roles": [],
   "routes": [],
   "passSecureType": 2,
   "passPolicyId": 497,
   "lastLoginIp": "127.0.0.1",
   "lastLoginDate": 1576156409,
   "uiTypes": [],
   "userAccess": {}
  }
 ],
 "groupId": 301,
 "companyId": 1313,
 "company": {
  "companyId": 1313,
  "accountId": 0,
  "type": 0,
  "name": "ФОП Гаврилюк Татьяна",
  "code": "3189823647",
  "isApproved": 0,
  "isSignedOffer": 0,
  "isActive": 0,
  "certificates": [],
  "dictionaries": [],
  "notifySettings": []
 },
 "groupName": "Юридический отдел "
}