Отримання списку користувачів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTPS GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTPS запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/users?status=0&limit=30

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Опціональні url-параметри (фільтр)

search_pattern - пошук по ПІБ та email

limit - ліміт вибірки (за замовчуванням=20)

offset - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0)

status - статус користувача (0-всі; 1-активний; 2-заблокований)

JSON-параметри в тілі HTTPS запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

В рядку заголовка (Header) додатково передається кількість знайдених користувачів за запитом, наприклад:

count: 100500

Опис json-параметрів відповіді метода API (масив об’єктів User)

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта User

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт User

userId

long

ID користувача

accountId

long

ID аккаунта

email

String

email та логін користувача

password

String

пароль користувача

isOwner

int

ознака власника аккаунта; 0 - ні, 1 - так

isCaptcha

Integer

ознака активації CAPTCHA для користувача («1» - активна; «0» - не активна)

fio

String

ПІБ користувача

tel

String

телефон

companies

List<Company_>

масив об’єктів; компанії

account

Account_

об’єкт; дані облікового запису

status

int

статус користувача («1» - активний; «2» - заблокований)

roles

List<Role_>

масив об’єктів; ролі

routes

List<PackageRoute_>

масив об’єктів; маршрути

passSecureType

int

рівень складності пароля («1» - низький; «2» - звичайний; «3» - високий)

passPolicyId

long

id пральний політики, застосованої до користувача

userInfo

UserInfo_

об’єкт; інформація про користувача

lastLoginIp

String

IP-адреса останнього входу

lastLoginDate

long

дата останнього входу

uiTypes

List<UIType2Role_>

масив об’єктів; зв’язки користувальницьких інтерфейсів і ролей


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

[
 {
  "userId": 473,
  "accountId": 8,
  "email": "test@test33232",
  "isOwner": 0,
  "isCaptcha": 1,
  "fio": "test test ",
  "companies": [],
  "status": 1,
  "roles": [],
  "routes": [],
  "passSecureType": 2,
  "passPolicyId": 282,
  "lastLoginIp": "0.0.0.0",
  "lastLoginDate": 0,
  "uiTypes": [],
  "userAccess": {}
 },
 {
  "userId": 479,
  "accountId": 8,
  "email": "fds@dfsfs.ua",
  "isOwner": 0,
  "isCaptcha": 1,
  "fio": "43343",
  "companies": [],
  "status": 1,
  "roles": [],
  "routes": [],
  "passSecureType": 2,
  "passPolicyId": 282,
  "lastLoginIp": "0.0.0.0",
  "lastLoginDate": 0,
  "uiTypes": [],
  "userAccess": {}
 },
 {
  "userId": 475,
  "accountId": 8,
  "email": "dfsmaelgern@gfldnbskjngb",
  "isOwner": 0,
  "isCaptcha": 1,
  "fio": "xfzvb dfgb ",
  "companies": [],
  "status": 2,
  "roles": [],
  "routes": [],
  "passSecureType": 2,
  "passPolicyId": 282,
  "lastLoginIp": "0.0.0.0",
  "lastLoginDate": 0,
  "uiTypes": [],
  "userAccess": {}
 }
]