Оновлення компанії з КЕП/ЕЦП

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Увага

Оновлення компанії з КЕП/ЕЦП відбувається в два кроки:

 1. Користувачу необхідно отримати унікальний UUID (метод {url сервера}/bdoc/sign_auth_uuid). Далі отриманий UUID необхідно підписати ЕЦП - зовнішнє підписання, в результаті якого користувач отримує .bin-файл.

 2. Користувачу необхідно відправити отриманий .bin-файл (пункт 1), використовуючи метод {url сервера}/bdoc/company/approve.

Отримання UUID (крок 1)

Метод запиту

HTTPS GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTPS запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/sign_auth_uuid

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

В результаті успішного запиту отримуємо у відповідь «UUID» у вигляді рядка. UUID необхідно підписати ЕЦП, в результаті підписання якого користувач отримує .bin-файл.


Оновлення компанії (крок 2)

Метод запиту

HTTPS POST

Content-Type

application/binary/json (тіло запиту передається в бінарному вигляді, тіло відповіді в json форматі)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/company/approve

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_id - ID компанії

Параметри HTTPS запиту/відповіді

REQUEST

В тілі запиту передається .bin-файл (підписаний UUID).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді метода API (об’єкт Company)

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

companyId

long

ID компанії

accountId

long

ID аккаунта

type

int

тип компанії (1 - юр. особа; 2 - фіз. особа)

name

String

назва компанії

legalName

String

юридична назва

inn

String

ідентифікаційний номер платника податків

code

String

свідоцтво платника ПДВ

phone

String

телефон

info

String

додаткова інформація

isApproved

int

ознака створення компанії з ЕЦП; можливі значення: 0 - створена звичайним способом; 1 - створена з ЕЦП

isSignedOffer

int

ознака підписана чи оферта; значення за замовчуванням = 0; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

isActive

int

статус компанії: активна / деактивовано; значення за замовчуванням = 1; коментар: 0 - Ні; 1 - Так

ownershipType

String

форма власності

atCode

String

код КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України)

certNum

String

свідоцтво платника ПДВ

uuID

String

унікальний ідентифікатор компанії

bankAcc

BankAcc_

об’єкт; банківські реквізити

legalAddress

Address_

об’єкт; юридична адреса

actualAddress

Address_

об’єкт; фактична адреса

fizName

CompanyFizName_

об’єкт; ПІБ фіз. особи компанії

certificates

List<Certificate_>

масив об’єктів; сертифікати

dictionaries

List<Dictionary_>

масив об’єктів; довідники

notifySettings

List<EmailNotifySettings_>

масив об’єктів; налаштування відправки повідомлень на пошту

Приклади

В тілі запиту передається .bin-файл (підписаний UUID).


Приклад тіла відповіді (json):

{
 "companyId": 1329,
 "accountId": 8,
 "type": 1,
 "name": "Название",
 "inn": "144444444444",
 "code": "12345",
 "isApproved": 0,
 "isSignedOffer": 1,
 "isActive": 1,
 "ownershipType": "Форма собственности",
 "atCode": "КОАТУУ",
 "certNum": "Номер свидетельства",
 "uuid": "8af7a3e0-297a-4463-a353-b229137aaba8",
 "bankAcc": {},
 "legalAddress": {
  "localityType": 0
 },
 "actualAddress": {
  "localityType": 0
 },
 "fizName": {},
 "certificates": [],
 "dictionaries": [],
 "notifySettings": [
  {
   "notifyType": 1,
   "notifyStatus": 2,
   "emails": []
  },
  {
   "notifyType": 2,
   "notifyStatus": 2,
   "emails": []
  },
  {
   "notifyType": 3,
   "notifyStatus": 2,
   "emails": []
  },
  {
   "notifyType": 4,
   "notifyStatus": 2,
   "emails": []
  },
  {
   "notifyType": 5,
   "notifyStatus": 2,
   "emails": []
  },
  {
   "notifyType": 6,
   "notifyStatus": 2,
   "emails": []
  }
 ]
}