Отримання списку версій типу комплекту документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTPS GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTPS запиту)

URL запиту

https://doc.edin.ua/bdoc/packages_by_chain?package_chain_id=242

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

package_chain_id - ID комплекту документів

JSON-параметри в тілі HTTPS запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

Опис json-параметрів відповіді методу API (об’єкт PackageType).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта PackageType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт PackageType

packageId

long

id комплекта

companyId

long

id компанії

name

String

назва типу комплекта

type

int

тип документа; ціле число (10); значення за замовчуванням «1», коментар: «1 - File based content; 2 - Structure based content»

code

String

код комплекта

packageChainId

long

незмінний ID комплекта на різних стадіях редагування

status

int

статус; «1 - Активний; 2 - Заблоковано; 3 - Черновик»

version

long

версія комплекту (кількість редакцій)

dateChanged

long

дата останньої зміни комплекта

autoHandle

int

ознака автооброботки комплекта; 0 - ні, 1 - так

document2packages

List<Document2Package_>

масив об’єктів; зв’язок документа і комплекта

package2dictionaries

List<Package2Dictionaries_>

масив об’єктів; зв’язок комплекта і довідника

extraFields

List<Package2ExtraField_>

масив об’єктів; прив’язка додаткових полів до комплекту

company

Company_

об’єкт; інформація про компанію


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі

[
 {
  "packageId": 1459,
  "companyId": 989,
  "name": "авыаыв",
  "type": 1,
  "code": "323222",
  "packageChainId": 242,
  "status": 1,
  "version": 3,
  "dateChanged": 1557488853,
  "autoHandle": 0,
  "document2packages": [],
  "package2dictionaries": [],
  "extraFields": []
 },
 {
  "packageId": 1457,
  "companyId": 989,
  "name": "авыаыв",
  "type": 1,
  "code": "323222",
  "packageChainId": 242,
  "status": 2,
  "version": 2,
  "dateChanged": 1557488632,
  "autoHandle": 0,
  "document2packages": [],
  "package2dictionaries": [],
  "extraFields": []
 },
 {
  "packageId": 1455,
  "companyId": 989,
  "name": "авыаыв",
  "type": 1,
  "code": "323222",
  "packageChainId": 242,
  "status": 2,
  "version": 1,
  "dateChanged": 1557488538,
  "autoHandle": 0,
  "document2packages": [],
  "package2dictionaries": [],
  "extraFields": []
 }
]